COMITÉ ORGANIZADOR

Joan Oleza

Teresa Ferrer

Josefa Badía

Purificació Mascarell

Luz Souto

Luis María Romeu

Cristina Maestre

Carlos Muñoz

Lucía Heredia

Maria Rosell

Ruxandra Stoica